Vinárstvo s hlbokými koreňmi a tradíciou

1527 Zobrazení 0 Páči sa

V roku 1994 zakladá Ján Hacaj živnosť na pestovanie hrozna a výrobu vína, z ktorej v roku 2002 spolu s bratom Vladimírom a rodinným priateľom Vladimírom Čečetkom vzniká firma HACAJ. 

Vinárstvo HACAJ vyrába odrodové vína s prívlastkom a najmä šumivé vína vyrobené klasickou šampanskou technológiou druhotného kvasenia vo fľašiach. Všetky vína sú vyrobené z hrozna dopestovaného v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti predovšetkým vo vlastných vinohradoch. Svoje produkty  dodáva iba do vybraných vinoték a gastro zariadení. Okrem toho sa vinárstvo HACAJ zaoberá vínnou turistikou vo vyše 300-ročnom vinohradníckom dome  v centre Pezinka.

6 otázok od zpivnice.sk pre Jána Hacaja

Ako ste sa dostali k výrobe vína a vinárstvu?

Korene našej rodinnej firmy siahajú až do prvej polovice 19. storočia. Začiatkom 20. storočia Ján Hacaj st. (1888 - 1945) s manželkou Rozáliou rod. Fraňovou (1890 - 1977) začínajú s obnovou fyloxérou zničených vinohradov.

Vo vinohradníckej tradícii pokračuje najmä ich dcéra Paulína (1915 - 1995) aj po kolektivizácii ako skupinárka na pezinskom družstve.

Náš otec Vladimír Hacaj st. (1926 - 2000) sa aj počas socializmu popri profesii učiteľa snaží udržiavať v rodine staré vinohradnícke tradície, ktoré sa logicky  prenášajú aj na mňa (1960) a brata Vladimíra (1962). Náš strýko z maminej strany bol dlhé roky riaditeľom  šľachtiteľskej stanice v Šenkviciach, druhý strýko tam bol agronómom v čase pôsobenia Doroty Pospíšilovej.

Tým bola naša profesijná kariéra predurčená a podporená štúdiom kvasnej chémie u prof. Fedora Malíka. Keďže pred r. 1989 nebolo možné súkromne podnikať, ostala iba možnosť zamestnať sa v štátnom podniku Vinárske závody Pezinok.

Pamätáte si, ktoré bolo vaše prvé vyrobené víno? (Ktorá odroda príp. cuvée?)

Na pestovaní hrozna a výrobe vína na domácu konzumáciu sme sa podieľali od malička.  Prvý sekt sme vyrobili už v roku 1984 z odrody Feteasca regala (Pesecká leánka).

Ako by ste charakterizoval terroir vašich viníc? 

Pre Malokarpatskú vinohradnícku oblasť je typické vlastníctvo viacerých vinohradov na rôznych lokalitách so špecifickými pôdno-klimatickými podmienkami. Preto pestujeme odrodu Burgundské modré na typickej sprašovito-bridlicovej pôde s vyšším obsahom vápnika na hone Zumberg – Urbánka v Pezinku, Sauvignon na ílovito- kamenistej pôde  v pezinských  Greftoch  a Chardonnay takisto na ílovito- kamenistej pôde  na hone Noviny v modranskej vinohradníckej obci.

Ktorá odroda/ktoré víno je „vlajkovou loďou“ vášho vinárstva a prečo?

Vlajkovými loďami  nášho vinárstva pri výrobe tichých vín i sektov sú odrody Burgundské modré, Chardonnay a Sauvignon.  

Ktorá odroda/ktoré víno je vaše najobľúbenejšie a prečo?

re mňa sú to z našich vinohradov jednoznačne odrody Burgundské modré a Sauvignon, pretože sú typické zaujímavým aromatickým profilom, ktorý veľmi citlivo reaguje na kvalitu pôdy a priebeh počasia v danom roku. Obzvlášť odroda Burgundské modré dáva vína s vysokým zrecím potenciálom, čo sa prejavuje najmä rafinovanými jemnými chuťami ležiackeho  buketom pri sektoch i červených vínach. K mojim obľúbeným odrodám patrí aj Rizling rýnsky, ktorý však momentálne nepestujeme.

Aké máte plány s vaším vinárstvom do bližšej či vzdialenejšej budúcnosti? Kde vidíte vaše vinárstvo o 5 – 10 rokov?

Naše vinárstvo vidíme približne tam, kde  dnes, čiže v zameraní sa na výrobu produktov s vysokou pridanou hodnotou z vlastného hrozna. Sú to predovšetkým šumivé vína 

vyrobené klasickou šampanskou metódou so zvýrazneným terroir,  doplnené  o progresívne postupy priameho marketingu v podobe vínnej turistiky.